Monday, September 18, 2017

September 18, 2017 at 08:06AM

ദിശതെറ്റിയ #കാലം!! നാടുമുഴുവൻ തൂറിക്കൂട്ടി അവിടങ്ങളിലൊക്കെ കക്കൂസ് പണിയുക എന്നതായിരിക്കണം തുടർ പരിപാടീസ് എന്നു സമീപകാല നീക്കങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു!! നാടകക്കാഴ്ചകളിൽ ഒരു ജനത അപ്പാടെ അഭിരമിച്ചു പോകുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു കാഴ്ച!! കട്ടുമുടിച്ചും പർസ്പരം പഴിചാരിയും മറ്റു പ്രധാനികളും കാലം കഴിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടു പോകേണ്ട കാലം ദിശമാറി എതിർദിശയിലേക്കാണോ എന്നൊരു #സംശയം!!

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License