Tuesday, August 25, 2015

August 25, 2015 at 06:49AM

:p കുഞ്ഞു പിള്ളേരുള്ള എല്ലാ തന്തമാർക്കും ഇതൊരണ്ണെം അത്യാവശ്യ്യമാ... #workFromHome

Monday, August 24, 2015

August 24, 2015 at 09:29AM

മരങ്ങൾ WI-FI സിഗ്നൽ തരുന്നവയായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും മരം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചേനെ.... അങ്ങനെ ചുളുവിൽ ഈ ഭൂമിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടേനെ... എന്തുചെയ്യാനാ... അവറ്റകൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജനൊക്കെയല്ലേ തരുന്നുള്ളൂ... :(

Sunday, August 23, 2015

August 23, 2015 at 09:54PM

#ഓണം #onam ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ! എന്നാ പോലും – തിരുവോണം? നാളേയ്ക്കാണേ – തിരുവോണം. നാക്കിലയിട്ടു വിളമ്പേണം ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ തിരുവോണക്കറിയെന്തെല്ലാം? ചേനത്തണ്ടും ചെറുപയറും കാടും പടലവുമെരിശ്ശേരി കാച്ചിയ മോര്, നാരങ്ങാക്കറി, പച്ചടി, കിച്ചടിയച്ചാറും! ഓണത്തപ്പാ – കുടവയറാ എന്നാ പോലും തിരുവോണം?

Saturday, August 22, 2015

August 22, 2015 at 02:26PM

ഇതാ ഓണപ്പാട്ടിന്റെ പൂർണ രൂപം ഇതിൽ അധിക ഭാഗവും സെൻസർ ചെയ്തതാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചത്! #whatsapp ------------------------------------------------------------------ എഴുതിയത് - സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരന്റെ പദ്യകൃതികൾ - D C ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് - 1981 പ്രൊഫ്‌ . എം കെ സാനു എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തത് . ------------------------------------------------------------------ മാവേലി നാട് വാണീടും കാലം മാനുഷരെല്ലാരും ഒന്ന് പോലെ ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തെന്നാർക്കും ഒട്ടില്ല താനും കള്ളവുമില്ല, ചതിവുമില്ല എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം തീണ്ടലുമില്ല തൊടീലുമില്ല വേണ്ടാത്തനങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമില്ല ചോറുകൾ വെച്ചുള്ള പൂജയില്ല ജീവിയെകൊല്ലുന്ന യാഗമില്ല ദല്ലാൾവഴി കീശ സേവയില്ല വല്ലാത്ത ദൈവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല' സാധുധനിക വിഭാഗമില്ല മൂലധനത്തിൽ ഞെരുക്കമില്ല ആവതവരവർ ചെയ്തു നാട്ടിൽ ഭൂതി വളർത്താൻ ജനം ശ്രമിച്ചു വിദ്യ പഠിക്കാൻ വഴിയെവർക്കും സിദ്ധിച്ചു മാബലി വാഴും കാലം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായി വച്ചു സ്വതന്ത്രത എന്ത് ഭാഗ്യം കാലിക്കും കൂടി ചികിത്സ ചെയ്യാൻ ആലയം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു മർത്ത്യൻ സൌഗതരെവം പരിഷ്ക്രുതരായി സർവം ജയിച്ചു ഭരിച്ചു പോർന്നൂർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഈർഷ്യ വളർന്നു വന്നു ഭൂതി കെടുത്തുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞു കൌശലമാർന്നൊരു വാമനനെ വിട്ടു, ചതിച്ചവർ മാബലിയെ ദാനം കൊടുത്ത സുമതി തന്റെ ശീർഷം ചവിട്ടിയാ യാചകൻ വർണ വിഭാഗ വ്യവസ്ഥ വന്നു മന്നിടം തന്നെ നരകമാക്കി മർത്യനെ മർത്യൻ അശുദ്ധമാക്കും അയിത്ത പിശാചും കടന്നുകൂടി തന്നിൽ അശക്തന്റെ മേലെ കേറും തന്നിൽ ബലിഷ്ടന്റെ കാലു താങ്ങും സാധുജനതിൻ വിയർപ്പ് ഞെക്കി നക്കികുടിച്ചു മടിയർ വീർത്തു സാധുക്കൾ അക്ഷരം ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ഗർവിഷ്ടരീ ദുഷ്ടർ നാവു ഇറുത്തു സ്ത്രീകൾ ഇവർക്ക് കളിപ്പാനുള്ള പാവകളെന്നു വരുത്തി തീർത്ത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകള നമ്മളേവം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു സോദരരെ നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു ഉണരേണം കേൾക്ക നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണഉപഞ്ഞ മതം കെട്ട മതം സേവിപ്പരെ ചവിട്ടും മതം നമ്മളെ തമ്മിൽ അകത്തും മതം നമ്മൾ വെടിയണം നന്മ വരാൻ സത്യവും ധർമ്മവും മാത്രമല്ലോ സിദ്ധി വരുത്തുന്ന ശുദ്ധ മതം ധ്യാനത്തിനാലേ പ്രബുദ്ധരായ ദിവ്യരാൽ നിർദിഷ്ടമായ മതം വാമനാദർശം വെടിഞ്ഞിടേണം മാബലി വാഴ്ച വരുത്തിടേണം

Friday, August 21, 2015

August 21, 2015 at 10:37AM

മലരൊളി തിരളും മധുചന്ദ്രികയിൽ മഴവിൽക്കൊടിയുടെ മുനമുക്കി, എഴുതാനുഴറീ കൽപന ദിവ്യമൊ- രഴകിനെ, എന്നെ മറന്നൂ ഞാൻ!

August 21, 2015 at 09:33AM

ഈശ്വരവിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരും സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാര്‍ത്ഥന എന്നത് മതനിരപേക്ഷമായ രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകളില്‍ എന്തിനാണ്?

Wednesday, August 19, 2015

വഴിയമ്പലങ്ങൾ

ചെല്ലുന്നിടങ്ങളിൽ, ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ, വഴിവക്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അമ്പലങ്ങളല്ല; കക്കൂസുകളാണ്...
നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അമ്പലങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെയും പിന്നെയും അമ്പലങ്ങൾ കെട്ടുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പഴയ അമ്പലങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അവയൊക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മോടു പറയുന്നുമുണ്ട്.
പുതിയ അമ്പലങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് പറയാൻ?
പകരം കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അമ്പലങ്ങളാണു (കക്കൂസുകൾ) ആണു വേണ്ടത്.
വഴിയമ്പലങ്ങളായിരുന്നു മിക്ക അമ്പലങ്ങളും അന്ന്.
തൂറാനും കിടക്കാനും കുളിക്കാനും ഡാൻസുകാണാനും പാട്ടുകേൾക്കാനും ദേവദാസികളോടൊപ്പം രമിച്ച് കാമം തീർക്കാനുമുള്ള വഴിയമ്പലങ്ങൾ.... അത്രയൊന്നും ഫെസിലിറ്റി വേണമെന്നില്ല... നമുക്കതിനൊന്നും ടൈമില്ലല്ലോ..!
ഒന്നു തൂറാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കണം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ...
യാത്ര കൂടുന്നു... യാത്രക്കാർ കൂടുന്നു...
വഴിയമ്പലങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും ഏറിവരുന്നു.
മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയായിട്ട് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ വരെ വൃത്തിയുള്ള അമ്പലങ്ങളില്ല...
മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മരത്തിന്റെ മറവു തന്നെ ശരണം.
ബസ്റ്റോപ്പുകളും വെയ്റ്റിങ് ഷെഡുകളും നല്ല അമ്പലങ്ങളായിരിക്കണം...
കേരളത്തിന്റെ കാര്യമോ!!

പൂക്കാലസഹവാസം മാടായിപ്പാറയിൽ

#SEEK ന്റെയും #MNHS ന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ #പൂക്കാലസഹവാസം #മാടായിപ്പാറ-യിൽ സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയ്യതികളിൽ... താല്പര്യമ്മുള്ളവർക്ക് കൂടെ ചേരാം...

Saturday, August 15, 2015

August 15, 2015 at 07:19PM

ആമീസിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം എർണാകുളം കെൽട്രോൺ നോളഡ്ജ് സെന്റെറിൽ...

Friday, August 07, 2015

August 07, 2015 at 07:17AM

(y) ഇതാണു ശരി... ഇങ്ങനാണു വേണ്ടത്...! #മതം #മദം

Tuesday, August 04, 2015

August 04, 2015 at 02:47PM

#whatsapp നേരാ തിരുമേനി, ഈപ്പച്ചന്‍ 👙തുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്... സോണിയുടെ 💻സിഡി 📹പ്ലെയറായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലേത് . സക്രാച്ച് വീണ 💿സീഡി എടുക്കൂലാ എന്ന് വന്നപ്പോൾ സോണിയെ ഒറ്റ വെട്ടിന് രണ്ട് തുണ്ടമാക്കി പുതിയ 📺ജീപ്പാസിന്റെ കൂതറ പ്ലെയർ📼 വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കന്ന് 1⃣7⃣പതിനേഴ് വയസ്സ്:😊 .. പിന്നെ 💻കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി അതിൽ ടാർസന്റെ 📀സി ഡി കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി 👀ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്നെന്റെ 1⃣8⃣പതിനെട്ടാമത്തെ പിറന്നാളാ. ... പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ 💽സി ഡി സ്റ്റക്കായി പടം നിന്നപ്പോൾ , എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പില്‍ ഇപ്പോഴും ഞൊളയ്ക്കുവാ തിരുമേനി, ദേണ്ടീ ഈ നീളത്തിലുള്ള ടാർസന്റെ കൊലച്ച സാമാനം, കമ്പ്യൂട്ടർ സക്രീനിന്റെ ഒത്ത നടുവിലായി... അന്ന് തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ടാ ഇതുപോലത്തെ പന്ന സ്ക്രാച്ച് 📀സി ഡികൾ തരുന്ന കൂട്ടുകാർ എനിക്കിട്ട് ആട്ടിയത്, ഡ്രൈവ് വല്ല ആക്രിക്കടയിലും കൊണ്ട് തള്ളിക്കോള്ളാന്‍... അന്യൻ വിയർകുന്ന കാശ് വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിട്ട് സോണിയും,📱 സാംസംഗും കൂടി പളുപളുത്ത പെട്ടിയിൽ തരുന്ന ഡ്രൈവുകളോട് അന്ന് തീർന്നതാ തിരുമേനി ബഹുമാനം. ഇപ്പം എനിക്ക് അതിനോട് തിരുമേനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ സാധനമാ. എന്നതാടാ? 👻നീ തല കുലുക്കിയല്ലോ? ഇറവൻസ്; ബഹുമാനക്കുറവ് ! ങാ പിന്നെ, ടോറന്റ് വച്ച് 🃏തുണ്ട് ഡൗൺ ലേഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. അതുമൊരു കഥയാ. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ, സി ഡി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനെ കണക്ഷനും എടുത്ത് സൈറ്റായ പോൺ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കയറി നിരങ്ങി ഒരു കോപ്പും ഫ്രീയായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മേലോട്ട് നോക്കി🙏 ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ തുണ്ട് രാജാവിന് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടോറന്റ് വീഡിയോകൾ നൽകി സഹായിച്ചത് എക്സ് വീഡിയോസും എക്സ്ഹാംസ്റ്ററുമൊന്നുമല്ല! അങ്ങാടിയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ നടത്തി കുത്തുപാളയെടുത്ത ഒരു ഫ്രീക്കനാ👉👶🏻, ഒരു മുഴു ഫ്രീക്കൻ! അതിന്റെ സ്മരേണലാ പിതാവേ, എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പഴും ടോറന്റ്💤 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്! ഹാ... കഴിഞ്ഞില്ല. 💢ഇനിയുമുണ്ട്, പോൺനിരോധനം. കേട്ടോ തിരുമേനി, ഞാൻ ഡി വി ഡി പ്ലയർ വച്ച് തുണ്ട് കാണുന്ന കാലത്ത്, ദേ 💥ഈ നിക്കുന്ന നിരോധന അനുകൂലികളായ 👷സധാചാരപോലീസുകാർക്ക് തുണ്ട് സി ഡി റെറ്റ് ചെയ്യലാ പണി, റൈറ്റ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 🔆സ്ക്രാച്ചുള്ള സി ഡി തുടക്കണം, കഴുകണം, ക്ലോൺ സീഡി വച്ച് കോപ്പി📮 ചെയ്ത് കാണണം..... പിന്നെ💉 ച്ഛീ... മിണ്ടിപ്പോകരുത്. തിരുമേനി കണ്ടു കാണും. ഇവൻമാർ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന ക്ലിപ്പുകള്🎬. എല്ലാത്തിന്റേം സൈസ് പതിനഞ്ച് MB ക്ക് മേലാണ് , പോരാത്തതിന് ഡെയ്ലി ഒരു അമ്പതെണ്ണം വച്ച് മിനിമവും! കണക്ഷന്റെ 🎯കൊണം! "എടാ, പ്ഭാ... , നിന്റെ 🚹ഫേസ്ബുക്കില്ലടാ, 🈯വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട കഥയാ ഞാനീപ്പറയുന്നത് നില്ല് പിതാവേ. തിരുമേനി എന്നതാടാ രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞേ ⛔പോൺ സൈറ്റ്, അതിന്റെ കൊറവ് ഈപ്പനങ്ങ് സഹിച്ചു. xxന്റെ കാര്യത്തിലും അതേ, xxx ന്റെ കാര്യത്തിലും അതേ, എനിക്കൊരു സൈറ്റിന്റേയും ഇടനിലവേണ്ട! മനസ്സിൽ വെച്ചോ തിരുമേനി❕. I am outspoken. വാടാ..

August 04, 2015 at 06:53AM

857 എണ്ണം നിരോധിച്ചപ്പോൾ നിരോധിക്കാത്ത 1038 എണ്ണത്തിന്റെ ലിങ്ക് വാട്‌സാപ്പിൽ വിന്നിരിക്കുന്നു!! #modification #അച്ഛാദിൻ

Sunday, August 02, 2015

August 02, 2015 at 11:01PM

ചരലുരുളുമ്പോൾ മണലുരുളൂലാ മണലുരുളുമ്പോൾ ചരലുരുളൂലാ ...

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License