Thursday, June 11, 2015

June 11, 2015 at 09:23PM

ശൗചാലയം കാണുമ്പോൾ വിദ്യാബാലനെ ഓർമ്മ വരുന്നു!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License