Friday, January 27, 2017

January 27, 2017 at 10:43PM

#ഭാഷ “അജവും ആനയും ഐരാവതവും ഗരുഡനും കഠോര സ്വരം പൊഴിക്കെ ഹാരവും ഒഢ്യാണവും ഫാലത്തിൽ മഞ്ഞളും ഈറൻ കേശത്തിൽ ഔഷധ എണ്ണയുമായി ഋതുമതിയും അനഘയും ഭൂനാഥയുമായ ഉമ ദു:ഖഛവിയോടെ ഇടതു പാദം ഏന്തി നിർഝരിയിലെ ചിറ്റലകളെ ഓമനിക്കുമ്പോൾ ബാ‍ലയുടെ കൺകളിൽ നീർ ഊർന്നു വിങ്ങി.” 🙂 (മടിയന്‍ പട്ടിയുടെ പുറത്തുകൂടി തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള കുറുക്കന്‍ വേഗത്തില്‍ ചാടി) the quick brown fox jumps over the lazy dog


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License