Thursday, June 22, 2017

June 22, 2017 at 06:55PM

ഒരുത്തൻ രാജ്യസ്നേഹാർത്ഥം #നോട്ട് കുമ്മനടിച്ചു! എന്നാലും നല്ലോരു പേരവൻ കളഞ്ഞല്ലോന്ന് സങ്കടം!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License