Tuesday, December 06, 2016

December 06, 2016 at 07:06AM

പണനിരോധനവും ക്യാഷ്‌ലെസും കാർഡ് ഉപയോഗവും ചർച്ചയാവുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പഴയ കാര്യം.. ഇതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല; പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതും ആയൊരു പ്രശ്നമാണ്... 2% കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എന്ന പരിപാടി...


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License