Monday, July 03, 2017

July 03, 2017 at 01:25PM

😎 നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡിയിട്ട് ബില്ലും വാങ്ങിച്ച് #GST കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ തട്ടണം! ഹമ്പട! അച്ഛനാരാ മോൻ!!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License