Sunday, July 16, 2017

July 16, 2017 at 02:11PM

ഞാനൊരു പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈത കൂട്ടില്‍ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നാല്‍ ഇപ്പം പാടാം ചക്കരതന്നാല്‍ നാളെ പാടാം!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License