Monday, April 20, 2015

April 20, 2015 at 10:42PM

#whatsapp എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ 97.99 % വിജയം ആ ബാക്കി 2.1% ഉണ്ടല്ലോ അവര് വെൽഡിങ്ങും മരപ്പണിയുമൊക്കെ പഠിച്ച് ഗൾഫിൽ പോയി കാശുണ്ടാക്കും ബാക്കി ടീം എഞ്ചീനീയറിങ്ങ് പഠിച്ച് തെരാപാരാ നടക്കും :p :p


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License