Saturday, April 25, 2015

April 25, 2015 at 06:12PM

ബാംഗ്ലൂരിൽ കനത്തമഴ! ഐസ് ക്യൂബുകൾ ചിന്നിച്ചിതറുന്നു! ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റും!! കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസം!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License