Monday, November 14, 2016

November 14, 2016 at 10:19AM

പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാകൂട്ടുകാരുക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ... കുട്ട്യോളും ഞാനും... :)


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License