Saturday, November 19, 2016

November 19, 2016 at 07:15AM

ഇന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ ദിവസം തന്നെ!! എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ആഘോഷിച്ചാട്ടെ :) http://ift.tt/2g5ws1O


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License