Sunday, March 26, 2017

March 26, 2017 at 08:53AM

#ഓർമ്മദിവസം .......... ............. ....... നമ്മൾ നന്നാകുവാനെന്തു നല്ലൂ, നല്ലൊരു ചൂലു മനസ്സിൽ നല്ലൂ. #കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് പണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് എഴുതിത്തന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഓർമ്മവരുന്നു: "രാജേഷ്, ലേബലുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യനായി വളരുക..." എന്ന്.. ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ പലതും പലതരം ലേബലുകളാണെന്ന് ഏറെ വൈകിയാണു തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ... ഒരു ചൂലു സ്വന്തമായി കരുതകയല്ലാ ഒന്നിനേയും കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല.


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License