Sunday, April 02, 2017

April 02, 2017 at 07:41PM

സുന്ദരമായൊരു ഗാനം, പ്രമുഖ വ്യക്തി പാടി, ചില പ്രമുഖരൊക്കെ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി - പണ്ട് നടന്നത്!!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License