Thursday, April 27, 2017

April 27, 2017 at 06:09AM

പഴയൊരു (പുതിയതും) ഹർത്താൽ ദിനചിന്തകൾ... #harthal #പണിമുടക്ക് #ബന്ദ് http://ift.tt/2q9ANs2


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License