Thursday, February 02, 2017

February 02, 2017 at 10:43AM

വർഷങ്ങൾ പോവുന്നതറിയാതെ... രണ്ടു കുരുന്നുകൾ... പഴയചിത്രം. ഇന്നവർ രണ്ടാംക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു...


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License