Monday, February 13, 2017

February 13, 2017 at 07:25AM

പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു നാം.... അന്നും ഇന്നും...... ഒരു മരംചുറ്റി പ്രേമം...


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License