Friday, May 05, 2017

May 05, 2017 at 10:56AM

ടീച്ചർ: ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു പ്രധാന നദികളാണ് സിന്ധുവും ഗംഗയും ഇനി പാക്കിസ്ഥാനിലെ രണ്ടു നദികളുടെ പേരു പറയൂ... ടിന്റുമോൻ: കദീജയും ആമിനയും


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License