Wednesday, May 10, 2017

May 10, 2017 at 07:05AM

ഇവരുടെയൊന്നും പരസ്യത്തിനും ഇതേ രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു പരസ്യങ്ങൾക്കും ഇന്നും യാതൊരു കുറവും ഇല്ലല്ലോല്ലേ!! #പരസ്യം #വ്യാജം


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License