Tuesday, May 30, 2017

May 30, 2017 at 07:44AM

പഴുത്ത ചക്കയ്ക്ക് മധുരമല്പം കുറഞ്ഞാൽ...! കുളിമുറിയിലൊരു പാറ്റയെ കണ്ടാൽ!! റേഷൻ കടയിൽ മ്ണ്ണെണ്ണ തീർന്നാൽ...!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License