Friday, May 12, 2017

May 12, 2017 at 06:59AM

International nurse day #ഓർമ്മദിനം ഒരുപാട് നേഴ്സുമാരുടെ കാരുണ്യമുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ... ഓർമ്മദിനമായ ഇന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ അറിയുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആശംസകൾ...


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License