Wednesday, May 24, 2017

May 24, 2017 at 07:17AM

#CITU #BMS #Kasaragod #രാഷ്ട്രീയം കൊടിയും പിടിച്ച് ജാഥയായി നടക്കാൻ കുറേ പാവങ്ങൾ!! കേരളത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രചരണജാഥകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒരു കാസർഗോഡും!


ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License