Friday, October 07, 2011

വാണീദേവീ കൃപയോടെ വാണീടുകെന്‍ നാവില്‍ സദാ

വീണാ പുസ്തക മാലാ ഹസ്തേ
താണുതൊഴുന്നേന്‍ ത്വല്‍ പാദേ
വാണീദേവീ കൃപയോടെ
വാണീടുകെന്‍ നാവില്‍ സദാ
ഇതിഷ്ടമായെങ്കിൽ പങ്കുവെയ്‌ക്കുമല്ലോ!!

No comments:

Post a Comment

ചില തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ

ആസുരതാളങ്ങൾക്കൊരാമുഖം - ചായില്യം.കോം
The text content of this site are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License